Klippa & tejpa A4-mönster

Här vill vi visa tydligt hur vi brukar klippa och tejpa A4/letter-mönster. Du får även tips på vad du ska titta efter för att se att utskriften är helt korrekt. Du kan läsa mer om PDF-mönstrens andra format här.

Då sätter vi igång!

Först, kontrollera att din utskrift har rätt skala. Det finns en kontrollrektangel (oftast på sid. 1). Mät den, och om måttet stämmer så vet du att du skrivit ut i 100% skala. Såhär ska en korrekt utskriven sida se ut, det är viktigt att man tydligt kan se den svarta ramen och att det finns marginaler runt alla fyra sidorna.

Varje sida i mönstret är numrerad och i mönstrets sömnadsbeskrivning finns en bild som visar i vilken ordning de ska sitta. Här använder vi vårt gratismönster Ester & Ebbe, som har 4 sidor i varje rad. Det kan se lite olika ut för olika mönster. 

Första raden

Du behöver inte klippa alls på sid. 1. Men på resterande sidor i första raden (2-4 i vårt exempel) klipper du av den vänstra marginalen, precis längs den svarta ramen. 

Placera sedan sid. 2 på sid 1 och passa ihop de svarta trianglarna så att de bildar en diamant. Tejpa ihop. 

En del föredrar att vika marginalerna istället för att klippa, samt att använda lim istället för tejp. Det går förstås bra om man föredrar det. 

Gör likadant för resten av den första raden.  

 

Andra raden

Den första sidan i andra raden (sid 5 i vårt exempel) behöver bara klippas längs övre kanten. På resten av sidorna i rad 2 klipper man av både de övre och vänstra marginalerna. 

Än en gång, passa ihop de svarta trianglarna så att de bildar en diamant. Tejpa ihop.

 

Och de sista raderna

De ska klippas och tejpas precis som rad 2. 

Såhär ser alltså ett A4/letter-mönster från Threads by Caroline ut när det är korrekt utskrivet och ihoptejpat. Man kan tydligt se alla diamanter och mönsterlinjerna syns tydligt från en sida till nästa. 

 

Felsökning

Visst, det händer att utskriften inte ser ut som den ska. En del skrivare vill placera utskriften längst upp till vänster på varje sida, så att den svarta ramen inte syns och man inte får marginaler runt alla sidor. 

Lösning: Öppna mönstret och skriv ut från Adobe Reader. Där du kan välja "Orientering", klicka i "Auto", då ska utskriften centreras. 

 

De flesta andra utskriftsproblem kan ofta lösas genom att: 

  • Skriva ut från en annan enhet, t.ex. dator istället för surfplatta/telefon
  • Skriva ut från ett annat program på din dator, t.ex. Adobe Reader istället för datorns visningsprogram
  • Skriva ut från en annan dator eller med en annan skrivare

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor!