Välja format

Detta tilläggsmönster finns bara i PDF-format. PDF-mönstret inkluderar tre olika mönsterfiler:

  • A4/letter format för hemmautskrift (8 sidor), med varje storlek i eget lager
  • Projektorformat, med varje storlek i eget lager
  • A1 format för tryckning (1 ark), (obs! endast en upplaga får tryckas).

Sybeskrivningen ingår även (20 sidor).

PDF-mönster skickas automatiskt till din mailadress i samband med köpet.