Välja format

PDF-mönster:

Skickas till din e-mail direkt vid köp. Detta PDF-mönster innehåller 2 filer:

  • A4/letter format för hemmautskrift (1 sida), med varje storlek i eget lager.
  • Sybeskrivningen (8 sidor).